Gudenåen

Fiskearter åer

Find ud af hvilke fiskearter der er mulighed for at fange på Viborg-egnen.

Gudenå

Gudenåen er Danmarks længste vandløb og løber gennem en meget bred ådal med et oplevelsesrigt landskab. Åen har en karakteristisk profil med stærkt skrånende sider og en jævn hård bund. Gudenåen er i kraft af sin vandmængde og dybde et spændende fiskevand og har et meget attraktivt laksefiskeri.

Fiskearter i Gudenåen:

 • Bækørred
 • Havørred
 • Laks
 • Gedde
 • Sandart
 • Skalle

Til top

Karup Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen.

Fiskearter i Karup Å:

 • Havørred
 • Bækørred
 • Regnbueørred
 • Ål
 • Gedde

Til top

Simested Å

Simested Å er et af Danmarks bedste vandløb for havørredfiskeri og er kendt for sin berømte stamme af særligt store selvreproducerende havørreder.
Åen, der er 3-8 m bred med moderat til god strøm, er et meget rent vandløb med mange slyngninger og dybe huller. Omgivelserne er eng og uopdyrkede arealer.

Fiskearter i Simested Å:

 • Bækørred
 • Havørred
 • Helt
 • Regnbueørred
 • Ål

Til top

Skals Å

Skals Å er 6-8 m bred med moderat strøm og har et varieret forløb med sving og dybe huller. Åen løber gennem et bredt engdrag inden udløbet i Hjarbæk Fjord. Skals Å er meget velegnet til spinne- og medefiskeri.

Fiskearter i Skals Å:

 • Havørred
 • Bækørred
 • Regnbueørred
 • Helt
 • Gedde
 • Ål
 • Fredfisk

Til top

Jordbro Å

Landskabet er eng og uberørt natur. Der er mange huller og en del sving på åen. Jordbro Å er 3-5 m bred med god strøm og egnet for tørfluefiskeri. Dagkort kan købes til strækket Stoholm - Skivevej.

Fiskearter i Jordbro Å:

 • Havørred
 • Bækørred
 • Regnbueørred
 • Helt

Til top

Fiskbæk Å

Fiskbæk Å er omgivet af brede engstrækninger og har et roligt løb. Åen er 5-8 m bred med moderat strøm og er et ideelt tørfluevand. Dagkort kan købes til strækket Borris Gl. Kirkegård - Hjarbæk Fjord.

Fiskearter i Fiskbæk Å:

 • Havørred
 • Bækørred
 • Regnbueørred
 • Helt

Del denne side