Par med kort

GuideDanmark

Hvad er GuideDanmark?
GuideDanmark er en database til registrering af alle turismerelaterede produkter i Danmark. Oplysningerne i GuideDanmark
formidles bl.a. videre på www.visitviborg.dk, på 24 touch skærme på Viborg-egnen, Danmarks officielle turismeportal
www.visitdenmark.dk samt andre hjemmesider for det danske turisterhverv.

Alle turismerelaterede produkter kan registreres med angivelse af bestemte oplysninger om produkter, billeder, links til
andre medier som YouTube og Facebook.

Oplysningerne i GuideDanmark opdateres en gang årligt af en medarbejder hos VisitViborg. For annoncører i VisitViborgs
magasin overføres oplysninger fra annonceringen til GuideDanmark. Men øvrige medlemmer vil blive kontaktet én gang
årligt med påmindelse om opdatering af egne oplysninger.

Hvem kan være med i databasen?
Alle medlemmer af Turistforeningen for Viborg og Omegn, som annoncerer i VisitViborg magasinet opdateres automatisk
én gang årligt.

Medlemmer som ikke annoncerer oprettes og opdateres én gang årligt mod et årligt administrationsgebyr.
Turisme- og oplevelsesvirksomheder som ikke er medlem af Turistforeningen for Viborg & Omegn kan kontakte VisitViborg
og få yderligere oplysninger om betingelserne for at blive registreret.

Hvordan foregår det?
Turisme- og oplevelsesvirksomheder som er registreret opdateres én gang årligt. Annoncører i VisitViborgs magasin får
automatisk overført oplysninger. Registrerede virksomheder, som ikke annoncerer, kontaktes én gang årligt med påmindelse
om opdatering. Interesserede turisme- og oplevelsesvirksomheder kan kontakte VisitViborg for oprettelse og information om beting-elserne for at blive registreret i databasen.

Hvem kan inddrages?
Alle turisme- og oplevelsesprodukter, som er tilgængelige for turister.

Hvad er der af forberedelse?
For at være med i databasen registreres hvert produkt med et fast sæt af elementer:
- Produktnavn
- Produktbeskrivelse
- Kontaktinformation – websites og mailadresser
- Billeder (der skal leveres 2-10 billeder i størrelsen 1024 X 576 pixels)

Finder man det svært at beskrive sit produkt, står VisitViborg til rådighed med vejledning i udarbejdelse af tekster, brug af billeder, registrering af ydelser. VisitViborg forestår oversættelse til tysk og engelsk.
Informationerne er væsentlige for markedsføringen af virksomheden, hele Viborg-egnen og servicering af gæsterne online.

Priser:
- Annoncører i VisitViborg Magasin registreres u/b
- Medlemmer uden annonce i VisitViborg Magasin kr. 800 + moms pr. år

Andet:
Der henvises desuden til hands on værkstederne, som afholdes med jævne mellemrum. Her kan alle registrerede virksomheder deltage og få praktisk viden om bl.a. tekst, billedbehandling, sociale medier m.v.

Del denne side

Kontakt

Nadia Mogensen
VisitViborg
Tlf. 87 87 88 91
nam@visitvi...