Hærvejen vil i international Superliga

Mandag, januar 28, 2019

Investeringer i infrastruktur, service og oplevelsesmæssig formidling skal gøre Hærvejen til det førende rejsemål for vandring- og cykelturisme i Nordeuropa. Med 915.000 kr. fra Nordea-fonden inviteres borgere, erhverv og lodsejere langs ruten til at udvikle planerne, som skal gøre drøm til virkelighed. Derfor igangsættes nu et forprojekt, som skal gøre den fælles ambition til virkelighed. Forprojektet skal munde ud i en samlet udviklingsplan, som ventes klar i begyndelsen af næste år.

Styrket adgang til store naturoplever, bedre faciliteter og øget mulighed for at gå på opdagelse i historien og lokalkulturen. Disse målsætninger har samlet 12 kommuner og en lang række lokale turistorganisationer, som skal udnytte og udvikle Hærvejens potentialer. Alt sammen gennem en sammenhængende natur-, kultur- og turismeindsats.

Hærvejen har fra bronzealderen til begyndelse af moderne tid udgjort Jyllands hovedfærdselsåre for handlende, pilgrimme og godtfolk. Over en sammenhængende strækning på 450 kilometer, fra nord til syd, har Hærvejen i århundreder skabt sammenhæng og rammer om danskernes daglige liv, både i forbindelse med handel og i urolige tider med krig. I dag er Hærvejen stadig rammen for en unik natur- og kulturoplevelse, hvor rejsende søger hen for at finde ro og nærvær, til bens eller på cykel, tværs igennem nogle af landets smukkeste naturlandskaber og lokale kulturmiljøer, lige der hvor Danmarkshistoriens store og små begivenheder stadig er let at få øje på.

Med støtte fra Nordea-fonden vil samarbejdskommunerne nu lave en samlet plan for, hvordan nutidens hærvejsrejsende kan få en endnu stærkere og mere sammenhængende oplevelse. Det skal ske i samarbejde mellem kommunerne og Destination Hærvejen - og med inddragelse af de mange foreninger, borgere og lokale virksomheder, som findes langs ruten. Det forestående delprojekt skal munde ud i en samlet plan, for hvordan Hærvejen bliver det mest markante af sin art i Nordeuropa. Det foreløbige afsøgningsprojekt er sat til at vare et år, og vil sætte rammerne for, hvordan det ambitiøse udviklingsprojekt over de efterfølgende fire til fem skal foldes ud.

Nordea-fonden støtter i forundersøgelsen med 915.000 kr.
”Hærvejen har potentialet til at blive en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. Vi håber, at borgere, lodsejere, erhverv mv. langs Hærvejens 500 km. alle vil bidrage til at forbedre og kvalificere planerne for udviklingen”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Målet er at bringe Hærvejen helt op i superligaen, som sammenhængende rekreativ rute fra St. Olavsleden i Norge til den Spanske ’El Camino de Santiago de Compostela’. Den sidstnævnte rute gæstes i dag af omkring 300.000 rejsende årligt - og forventer næsten en fordobling over de kommende fem år. Det er roligt og interesserede rejsende, som gerne vil spise og sove godt, og som derfor ikke blot bidrager særdeles positivt til den lokale økonomi, men også til at skabe stolthed og nyt og liv i de mange lokalmiljøer langs ruterne. For Hærvejskommunerne er det derfor ikke alene for gæsterne skyld, når man vælger at gå ind i det ambitiøse udviklingsprojekt. Det handler nemlig også om bosætningspolitik, friluftsstrategi og kulturpolitik - om at skabe bæredygtig og vedvarende vækst, med udgangspunkt i det lokale.

Borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek er et stort potentiale i det ambitiøse projekt
”Hærvejen er uløseligt forbundet med Viborg. Vi ser derfor store muligheder i at få en samlet og ambitiøs plan for de konkrete tiltag, der skal til for at forbedre kvaliteten og det samlede tilbud til vandrere og cyklister langs ruten. Det er en anerkendelse af Hærvejen som turistattraktion, at Nordea-Fonden kan se det samme potentiale som os. Vi er sikre på, at det vil give flere gæster til Viborg Kommune, og vi ser frem til at sætte gang i det spændende udviklingsprojekt sammen med de øvrige partnere.”

Turistchefen i Viborg, Charlotte Kastbjerg, er i lighed med borgmesteren svær tilfreds med Nordea-fondens interesse for Hærvejen:
”Hærvejen har som samlet rute et meget stort uudnyttet potentiale. Vi vil nu få en samlet og ambitiøs plan for de konkrete tiltag, der skal til for at forbedre kvaliteten og det samlede tilbud til vandrere og cyklister langs ruten. De seneste års projekter med samarbejde på tværs af kommunerne og regionerne har skabt et godt fundament og har vist at det kan betale sig at arbejdes samme på tværs af grænser, når det giver mening for alle de implicerede kommuner. Vi glæder os meget til at være med til at skabe noget, som giver mening for turisterhvervet, lokalsamfundet og for turisterne. At vi netop i dag kan lancere nyheden om Nordea-fondens interesse for Hærvejen, falder godt sammen med, at Viborg netop også i dag indvier en helt ny Hærvejsbro, så vi lokalt er ekstra gearet til at give borgere og turister en endnu bedre hærvejsoplevelse”.

Del denne side

Kontakt

På vegne af de samarbejdende kommuner er projektets opstart forankret hos Destination Hærvejen, med sekretariat hos Dansk Turismefremme.

For yderligere information kan kontaktes:

Dansk Turismefremme: Sekretariatschef, Mads Sand
Tlf: 53533650, mail: mads@danskt...

Foreningen Destination Hærvejen: Formand, Morten Damgaard Nielsen
Tlf: 40330002, mail: modni@vejle.dk

 

VisitViborg: turistchef Charlotte Kastbjerg
Tlf. 8787 8890, mail: chka@visitv...

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers 
Tlf.: 4070 3784, mail: tw@nordeafo...

Fakta om Hærvejen

De naturinteresserede turister i Danmark bidrog i 2017 med en samlet omsætning på 52 mia. kr. og stod for i alt 37,4 mio. overnatninger. Heraf blev de 9,6 mio. overnatninger fortaget af cykelturister. Omkring 20% af de outdoor interesserede turister i Danmark peger på cykling som deres foretrukne aktivitet, og tendensen er stigende. I 2002 var der således 1,2 mio. cykelturister i Danmark, indtil 2017 er det tal steget med 500.000, til nu 1,7 mio. årlige cykelturister i Danmark. Til sammenligning peger 31% af de naturinteresserede på vandring som deres foretrukne aktivitet i Danmark, det gælder særligt for de tyske turister. F.eks. efterspørges i stigende grad pilgrimsruter, som imødekommer turisternes interesse for autentiske og meningsfulde oplevelser. I Midt- og Sydeuropa har vandre- og cykelturisme udviklet sig til egentlige industrier, baseret på solide samarbejder mellem private og offentlige aktører om fælles retning og indsatser.

De 12 kommuner bag destination Hærvejen er:

1. Brønderslev kommune
2. Hjørring Kommune
3. Frederikshavn Kommune
4. Vesthimmerlands Kommune
5. Jammerbugt Kommune
6. Rebild Kommune
7. Viborg kommune
8. Vejle kommune
9. Vejen Kommune
10. Ikast-Brande Kommune
11. Mariagerfjord kommune
12. Aalborg Kommune

Derudover tæller foreningen ’Herberger Langs Hærvejen’ og ’Dansk Vandrelaug’