Ny formand for Turistforeningen for Viborg & Omegn

Mandag, januar 21, 2019

På baggrund af Karl Marchls salg af Golf Hotel Viborg pr. 1. november 2018, har han ønsket at stille sit kandidatur som formand for Turistforeningen for Viborg & Omegn til rådighed.

Efter mange år i branchen er der stor forståelse for Karl Marchls beslutning om også at trække sig fra foreningsarbejdet, når han fratræder som direktør på Golf Hotel Viborg. Nu skal nye eller andre kræfter løfte arven og være medvirkende til at den samlede turismen på Viborg-egnen fortsat kan udvikle sig i positiv retning.

Turistforeningen har på bestyrelsesmøde den 21. januar udpeget Søren Vejle-Cassøe, Verdenskortet, som foreningens nye formand.

Søren Vejle-Cassøe, 32 år, er medejer af attraktionen Verdenskortet. I 2016 gik søren ind i driften af Verdenskortet, men har siden barnsben været en del af attraktionen. Han er uddannet inden for salg og markedsføring, har egen konsulentvirksomhed inden for it- og projektledelse og er deltidsansat projektchef i Go’ On Gruppen. Søren har været en del af bestyrelsen siden 2016 og har dermed allerede indblik i bestyrelsesarbejdet og VisitViborgs drift.
Søren Vejle-Cassøe træder med øjeblikkelig virkning ind i rollen som formand for Turistforeningen for Viborg & Omegn. En af de første store opgaver, som presser sig på, er arbejdet med de nye destinationsdannelser, som er et resultat af Folketingets nye lov om erhvervsfremme.

Selv siger den ny udpegede formand:
Det bliver en tung arv at løfte. Karl har været en markant og engageret formand og jeg er klar over at jeg kommer til at støtte mig op af turistchefen og næstformanden rigtig mange gange her i starten. Jeg er da også glad for at bestyrelsen har peget på mig som formand. Jeg skal gøre mit bedste for at hoppe op i helikopteren og få det overordnede udsyn over organisationen og den måde den er sammensat på. Heldigvis har bestyrelsen i VisitViborg et drift-stærkt selvkørende bureau, som her i det nye år er udvidet med øget fokus på digitalisering.
Jeg vil have fokus på at samle hele Viborg kommune. Selvfølgelig er Viborg by hovedtrækplastret for kommunen, men der skal være et tydeligt samspil mellem hele oplandet og byen. Det er vigtigt at vi præsenterer hele egnen inklusive byen.
Jeg vil bestræbe mig på at være den bedste foregangsmand for bestyrelsen, medlemmerne og VisitViborg. Og så ønsker jeg at være i tæt dialog med samarbejdspartnerne og fastholde et objektivt udsyn - populært sagt fastholde helikopteroverblikket - i forhold til turismeudvikling på Viborg-egnen. Så jeg er allerede trukket i arbejdstøjet i turismens tjeneste.
Vigtigst af alt er at Viborg-egnen kommer endnu mere på Verdenskortet.

Yderligere informationer:
Søren Vejle-Cassøe, svc@verdens..., Tel. 53 70 34 60

 

Del denne side