i det historiske Viborg

Guideture og byvandringer

Lystfiskeri på Viborg-egnen

Er du lystfisker, er du kommet til det helt rette område!

Viborg-egnens åer og søer er blandt de bedste i landet - og vi har særligt gode faciliteter, f.eks. ved overnatningssteder, hvor du kan købe fisketegn, dagkort og kortmateriale over alle tilgængelige fiskevande.

Viborgs bedste fiskevande

Viborg Søerne

Nørresø og Søndersø ved Viborg ligger naturskønt og giver gode muligheder for fiskeri.Det er frit at fiske fra de offentlige arealer ned til søerne. H...

Karup Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å ha...

Karup Å Sø-Fiskeri

Karup Å Sø-fiskeri  Er den 3. og største af Hessellund Sø-Campings Put & Take søer, den ligger i et roligt og skønt naturområde. Søen er ca. 5000 m2 ...

Hald Sø

Hald Sø ligger i et helt unikt naturområde ca. 5 km syd for Viborg.Hald Sø ligger i et område, som har været fredet siden 1947.Hald Sø er 342 ha stor ...

Gudenåen i Viborg Kommune

Gudenåen - Danmarks længste vandløb - strækker sig gennem en meget bred ådal med et oplevelsesrigt landskab. Gudenåen er med sine ca. 158 km Danmarks...

Simested Å

Simested Å er et af Danmarks bedste vandløb med havørreder og er kendt for sin berømte stamme af særligt store, selvproducerende havørreder. Åen, der ...

Skals Å

Skals å er 6-8 m bred med moderat strøm og har et varieret forløb med sving og dybe huller. Åen løber gennem et bredt engdrag inden udløbet i Hjarbæk ...

Tange Sø

Tange Sø er Danmarks største vandkraftsø. Den blev anlagt i Gudenådalen bag en dæmning i 1918-21. Søen er 1 km bred og har en dybde på 10 meter. Ved s...

Jordbro Å

Landskabet er eng og uberørt natur. Der er mange huller og en del sving på åen. Jordbro Å er 3-5 m bred med god strøm og egnet for tørfluefiskeri. Dag...

Fiskbæk Å

Fiskbæk Å er omgivet af brede engstrækninger og har et roligt løb. Åen er 5-8 m bred med moderat strøm og er et ideelt tørfluevand.Dagkort kan købes t...

Vedsø

Ved Vedsø er det kun tilladt at fiske fra bredden af Viborg Kommunes arealer (tilkørsel via Viborg FLyveplads). Der kræves kun statsligt fisketegn. I ...