Finderup Kirke

Foto: VisitViborg
Attraktioner
Kirker
Adresse

Finderupvej 120

8800 Viborg

Kontakt

Telefon:86 64 70 40

Den oprindelige kirke var af rå kampesten med hjørner, sat af munkesten. Kernen i den nuværende kirke er cirka den samme.

Kirken blev i 1791 udvidet af kammerherre Friderich Schinkel fra Hald, da han ønskede et privat gravkapel i kirken.

Altertavlen har sin oprindelse i renæssancen;
maleriet er en kopi af Carl Bloch's "Kristi Opstandelse".

Træskårne motiver på prædikestolen fra Jesu barndom. Døbefonten er romansk og af granit.
Krucifiksets Kristus-figur er sengotisk. De originale tavler, hvorpå salmenumrene skrives med kridt, er bevaret. Byggestil: senromansk.
Adresse

Finderupvej 120

8800 Viborg

Facilities

Landsbykirke

Sidst opdateret af
VisitAarhus, Viborg