STILL (for) PEACE på Viborg Kunsthal

Viborg Kunsthals hovedfløj danner rammen om soloudstillingen af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Hun indtager rummene med helt nye værker i form af lys, video, lyd, foto og tegning.

Med historien som materiale skaber Ejdrup Hansen nye værker, der fortolker og perspektiverer de politiserede og kontroversielle begivenhederne omkring Fredsskulptur 1995 - dengang og nu.

Gennem rekonstruktion, reorganisering og reaktivering af arkivmaterialer stiller udstillingen spørgsmålstegn ved erkendelse og erindring gennem et historisk perspektiv og analyserer fredsskulpturens relevans gennem en gentænkning af kunsten i en nutidig kontekst.

#viborgkunsthal #visitviborg #visitaarhusregionen